Stichting GeefGoed - lokale ondersteuning

GeefGoed draagt zorg voor de inzameling van alle soorten textiel en schoenen. Vóór het aangaan van de inzamelovereenkomst worden vast omlijnde afspraken gemaakt tussen gemeente, kringloopbedrijf en sorteerder.

Stichting GeefGoed wil alle soorten schoenen en textiel laten inzamelen, laten sorteren en het een 2e leven geven. 

Lokale werkgelegenheid creëren
Het voornaamste doel is het creëren van lokale werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit door kringloopbedrijven en/of andere sociale partners zoveel mogelijk onderdelen van het totale inzamelproces uit te laten voeren. Zo kunnen mensen worden ingezet bij de inzameling, sortering en verwerking van de ingezamelde schoenen en textiel. De opbrengst van de inzameling komt op deze manier volledig ten goede aan lokale goede doelen en sociale projecten in uw buurt.

Lokale samenwerking
GeefGoed werkt optimaal samen met het lokale kringloopbedrijf en maakt goede afspraken die aansluiten bij hun specifieke wensen en behoeften. GeefGoed adviseert kringloopbedrijven over het verloop van de goederenstroom en biedt daarnaast aanvullende diensten aan. Deze zijn met name gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het resultaat.

Lokale ondersteuning
GeefGoed gaat verantwoord om met mens en milieu, is ambitieus en zoekt naar trends en ontwikkelingen.
Wij geven voorlichting om zo de bewustmaking van de bevolking en overheid te vergroten ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen.
Afval heb je zelf in de hand. Wanneer oude of overtollige kleding en schoenen niet in de afvalbak verdwijnen maar gescheiden wordt ingezameld kan het worden hergebruikt en eindigt het niet in de verbrandingsoven. Dit is duurzaam, beter voor het milieu en kunnen goede doelen worden ondersteund.

GeefGoed streeft er naar werkzaamheden en projecten in uw regio uit te voeren (of laten uitvoeren) die passen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De opbrengst van onze inzameling wordt grotendeels besteed aan lokale goede doelen en sociale projecten in úw buurt!

Stichting GeefGoed schoen- & textielinzameling, voor goede doelen bij ú in de buurt!

Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS