Stichting GeefGoed gaat van start!

Het jaar 2014 is voor Stichting GeefGoed een belangrijk jaar; het jaar van introductie. De oprichting is een feit.

Stichting GeefGoed is een charitatieve organisatie en richt zich op hergebruik van schoenen en textiel.

GeefGoed draagt zorg voor de inzameling van alle soorten textiel en schoenen. Vóór het aangaan van de inzamelovereenkomst worden vast omlijnde afspraken gemaakt tussen gemeente, kringloopbedrijf en sorteerder. Een belangrijke doelstelling is hierbij lokaal werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder adviseert GeefGoed de gemeente en kringloopbedrijf over het verloop van de goederenstroom waardoor inzamelvolume, omzet en opbrengst toenemen. Daarnaast biedt GeefGoed aanvullende diensten aan welke met name gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het resultaat van het kringloopbedrijf.

Stichting GeefGoed streeft een optimale samenwerking na tussen alle betrokken partijen en stimuleert lokale verwerking. Dit door het kringloopbedrijf en/of een ander sociale partner te betrekken bij zowel het inzamel- als sorteerproces om zo lokale werkgelegenheid en lokale activiteiten toe te voegen aan de bestaande aanpak.

Stichting GeefGoed ontzorgt, ondersteunt en motiveert het kringloopbedrijf waardoor inzamelvolume, omzet en opbrengst toenemen. Voor geleverde diensten ontvangt GeefGoed een vergoeding. Het exploitatieoverschot van GeefGoed wordt grotendeels besteed aan lokale goede doelen en sociale projecten.

Bij de bedrijfsvoering en bij de besteding van de middelen laat Stichting GeefGoed zich leiden door de principes die horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen; betrouwbaar en transparant. GeefGoed is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidie.

Meer nieuws over GeefGoed Volledig nieuwsovericht

Volledig nieuwsovericht
Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS