Stichting GeefGoed - informatie

            Algemeen telefoonnummer
          085 40 149 74  
             

 
               
E-mail           Postadres  
info@stichtinggeefgoed.nl         Postbus 252, 3750 GH Bunschoten-Spakenburg
                 
Bank           K.v.K.    
ING Stichting GeefGoed  NL86INGB0006220246   59023562  
                 
Facebook           Twitter    
www.facebook.com/GeefGoed     https://twitter.com/GeefGoed    
                 
LinkedIn                
www.linkedin.com/company/stichting-geefgoed          
               
Stichting geefGoed is door de Belastingdienst als ANBI aangewezen Stichting GeefGoed is door de overheid erkend als een ANBI goed doel. Wanneer u ons geld schenkt dan mag u deze schenking aftrekken van de Belastingdienst.            

 

De leden zijn actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevorderen de werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De BKN ondersteunt de ontwikkeling van de bedrijfstak door kennisoverdracht en verzorgt voorlichting aan en over de kringloopbranche. Stichting GeefGoed is Partnerlid.

           

Het CBF geeft informatie over goede doelen en bevordert verantwoorde fondsenwerving en besteding van middelen.

           

De Vereniging Herwinning Textiel streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen.

           
Stichting GeefGoed is lid van het Social Venture Network Europe. Een netwerk van ondernemers en bestuurders van zowel profit- als non-profitorganisaties, gericht op het veranderen van de manier waarop wij en de wereld zaken doen.             

MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol.

           
Stichting Nederland Schoon zet zich al meer dan twintig jaar in om de hinder van zwerfafval in Nederland te voorkomen en bestrijden.            
Rijksoverheid Meer informatie van de Rijksoverheid over afval, klik hier.            

Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS