Welkom bij Stichting GeefGoed

Stichting GeefGoed wil alle soorten schoenen en textiel (laten) inzamelen, (laten) sorteren en het een 2e leven geven. GeefGoed draagt zorg voor de inzameling van alle soorten textiel en schoenen. Vóór het aangaan van de inzamelovereenkomst worden vast omlijnde afspraken gemaakt tussen gemeente, kringloopbedrijf en sorteerder. 

Het voornaamste doel is het creëren van lokale werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit door kringloopbedrijven en/of andere sociale partners zoveel mogelijk onderdelen van het totale inzamelproces uit te laten voeren. Zo kunnen mensen worden ingezet bij de inzameling, sortering en verwerking van de ingezamelde schoenen en textiel. De opbrengst van de inzameling komt op deze manier volledig ten goede aan lokale goede doelen en sociale projecten in uw buurt.
Verder adviseert GeefGoed kringloopbedrijven over het verloop van de goederenstroom en biedt daarnaast aanvullende diensten aan. Deze zijn met name gericht op het verbeteren van de bedrijfsvoering en het resultaat.

Afval heb je zelf in de hand
Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks 100 miljoen kilo kleding, textiel en schoenen bij het huishoudelijk afval belandt. Een groot gedeelte hiervan is nog prima draagbaar. Weggooien is niet alleen zonde maar ook slecht voor het milieu. Door gebruikte goederen een tweede leven te gunnen, wordt minder afval verbrand en hoeven minder nieuwe goederen te worden geproduceerd en ingevoerd.

Met textiel worden alle stoffen bedoeld die gebreid, gehaakt, geknoopt, geweven of gesponnen zijn. Dus alle boven- en onderkleding, lakens, gordijnen en huishoudtextiel als handoeken. Ook laarzen, schoenen en delen van schoeisel. Kijk maar eens in uw kast. Voor kleding die u amper meer draagt of te klein is, is er een goede bestemming.
Lever uw oude of overtollige kleding en schoenen in en draag eenvoudig, snel en effectief bij !

Gemeentebeleid is gericht op preventie en afvalscheiding met het oog op hergebruik. Er zijn twee soorten hergebruik: producthergebruik en materiaalhergebruik. Ons streven is zo veel mogelijk kleding en schoenen een tweede leven te geven en de levenscyclus van deze producten te verlengen. Dat wat nog kan worden hergebruikt wordt gerecycled tot poetslap, nooddeken of andere producten.

Gemeenten zijn verplicht textiel en schoenen van huishoudens apart in te zamelen. Zij mogen zelf bepalen hoe ze dat doen, door inzamelbakken te plaatsen, huis-aan-huisophalen of bijvoorbeeld de inzameling uitbesteden aan commerciële inzamelbedrijven, kringloopwinkels of charitatieve instellingen. Zo'n 80% van de gemeenten heeft de inzameling van textiel uitbesteed.

GeefGoed, voor een beter milieu en ondersteuning van lokale goede doelen!

Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS