Stichting GeefGoed - dit zij wij

Stichting GeefGoed is een onafhankelijke, charitatieve organisatie die zich richt op hergebruik van schoenen en textiel. In samenwerking met het lokale kringloopbedrijf worden schoenen en textiel ingezameld via containers en inzamelacties. GeefGoed streeft er naar alle schoenen en textiel die worden ingezameld lokaal te laten sorteren en verwerken.

Hiervoor is een optimale samenwerking met het lokale kringloopbedrijf van groot belang. Zo kan er lokaal werkgelegenheid gecreëerd worden o.a. voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En komt de opbrengst van deze inzameling volledig ten goede aan lokale goede doelen en sociale projecten in úw buurt!

Bij de bedrijfsvoering en bij de besteding van de middelen laat Stichting GeefGoed zich leiden door de principes die horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen; betrouwbaar en transparant.
GeefGoed is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidie.

Het exploitatieoverschot van GeefGoed wordt grotendeels besteed aan lokale goede doelen en sociale projecten.

Stichting GeefGoed schoen- & textielinzameling, voor goede doelen bij ú in de buurt!

Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS