Stichting GeefGoed - informatie voor gemeenten

Textiel is een afvalstroom
Als gemeente bent u verantwoordelijk voor een juiste verwerking van aangeboden schoenen en textiel door de burgers. De meeste gemeenten kiezen ervoor deze inzameling uit te besteden door middel van een vergunning. Stichting GeefGoed is een charitatieve, professionele en ervaren partner voor gemeenten, kringloop- en sorteerbedrijven, die als partij wil bemiddelen bij het tot stand komen van het inzamelcontract in uw gemeente.

GeefGoed creeërt werkgelegeheid
Om de betrokkenheid van de burgers in uw gemeente te vergroten -en u uw milieudoelstelling behaalt- werken wij samen met lokale partners en het kringloopbedrijf. Zo kan er lokaal werkgelegenheid gecreëerd worden o.a. voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. door hen in te zetten bij het inzamelen, het sorteren en verwerken.
Naast het creeren van extra werkgelegenheid ondersteunt GeefGoed lokale goede doelen en (sociale) projecten; de belangrijkste onderscheidende factoren ten opzichte van andere inzamelaars!

GeefGoed hecht niet alleen veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen maar ook aan Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. GeefGoed weet door haar ervaring en efficiënte processen het optimale resultaat te behalen uit de inzameling van schoenen en textiel. Wij helpen om uw doelstellingen in het kader van het Landelijke Afval Plan (LAP) te behalen.

Containers
In uw gemeente kunnen zowel boven- als ondergrondse containers geplaatst worden. Voorwaarde voor elke container is dat deze goed is geplaatst is en frequent geleegd kan worden. Één à twee keer per week worden de containers geleegd, afhankelijk van het aanbod aan kleding. Afhankelijk van het aanbod, seizoen of op verzoek kan dit worden aangepast.

Rapportage
U ontvangt automatisch een perioderapportage over het aantal opgehaalde kilo's per container. Hierdoor heeft u nauwkeurig inzicht of u voldoet aan de normen die in het LAP zijn vermeld. Samen met u zoeken wij graag naar nog betere mogelijkheden om de inzamelkilo's te verhogen.

Informeren
GeefGoed werkt volledig transparant. Zo informeren wij de inwoners binnen een gemeente over de inzameling. Wij geven aan waar de kledingcontainers staan en wat wel en wat niet in de container thuishoort. GeefGoed legt op transparante wijze verantwoording af over resultaten van de inzameling. Elk jaar publiceert GeefGoed het aantal ingezamelde kilo’s, de hoogte van de donaties en waaraan de besteding is gedaan. Dit gebeurt via verschillende communicatiemiddelen zoals een persbericht, het plaatsen van een nieuwsbericht op de website en via social media. In onderling overleg wordt bepaald op welke wijze en door wie de burger geïnformeerd wordt.

Meer weten? Neem contact op en bel naar 085 40 149 74 of mail naainfo@stichtinggeefgoed.nl. 

Stichting GeefGoed schoen- & textielinzameling, voor goede doelen bij ú in de buurt!

Volledig nieuwsoverzicht Naar volledig nieuwsoverzicht Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

VOLG ONS